Term of Service | About Us | Get in Touch
Hot Deals & Special Promo
Home » Product » Máy tính mini HLY Intel Core i5 4210Y Pentium 4405U i7 i3 Celeron 2955U Máy tính không quạt Windows 10 7 DDR3L Máy tính để bàn HDMI công nghiệp USB3.0 USB2.0 Htpc Micro MINIPC Máy khách mỏng NUC VGA Ubuntu LINUX Home C

Máy tính mini HLY Intel Core i5 4210Y Pentium 4405U i7 i3 Celeron 2955U Máy tính không quạt Windows 10 7 DDR3L Máy tính để bàn HDMI công nghiệp USB3.0 USB2.0 Htpc Micro MINIPC Máy khách mỏng NUC VGA Ubuntu LINUX Home C

Máy tính mini HLY Intel Core i5 4210Y Pentium 4405U i7 i3 Celeron 2955U Máy tính không quạt Windows 10 7 DDR3L Máy tính để bàn HDMI công nghiệp USB3.0 USB2.0 Htpc Micro MINIPC Máy khách mỏng NUC VGA Ubuntu LINUX Home C

(Rating : 4.8 from 249 Review)

US $ 281.11 US $ 163.04 42% OFF

GET THE LATEST PROMO & PRICE
for this product

Or you can click this button :

PRODUCT DETAIL

Details about product Máy tính mini HLY Intel Core i5 4210Y Pentium 4405U i7 i3 Celeron 2955U Máy tính không quạt Windows 10 7 DDR3L Máy tính để bàn HDMI công nghiệp USB3.0 USB2.0 Htpc Micro MINIPC Máy khách mỏng NUC VGA Ubuntu LINUX Home C are here :

Máy tính mini HLY Intel Core i5 4210Y Pentium 4405U i7 i3 Celeron 2955U Máy tính không quạt Windows 10 7 DDR3L Máy tính để bàn HDMI công nghiệp USB3.0 USB2.0 Htpc Micro MINIPC Máy khách mỏng NUC VGA Ubuntu LINUX Home C,Mua từ người bán ở Trung Quốc và trên toàn thế giới. Tận hưởng gửi hàng miễn phí, khuyến mãi trong thời gian giới hạn, trả hàng dễ dàng và bảo vệ người mua! Tận hưởng giao hàng miễn phí ✓Free trên toàn thế giới! ✓Giá bán hạn chế


Image gallery :

Image 1 - Máy tính mini HLY Intel Core i5 4210Y Pentium 4405U i7 i3 Celeron 2955U Máy tính không quạt Windows 10 7 DDR3L Máy tính để bàn HDMI công nghiệp USB3.0 USB2.0 Htpc Micro MINIPC Máy khách mỏng NUC VGA Ubuntu LINUX Home C Image 2 - Máy tính mini HLY Intel Core i5 4210Y Pentium 4405U i7 i3 Celeron 2955U Máy tính không quạt Windows 10 7 DDR3L Máy tính để bàn HDMI công nghiệp USB3.0 USB2.0 Htpc Micro MINIPC Máy khách mỏng NUC VGA Ubuntu LINUX Home C Image 3 - Máy tính mini HLY Intel Core i5 4210Y Pentium 4405U i7 i3 Celeron 2955U Máy tính không quạt Windows 10 7 DDR3L Máy tính để bàn HDMI công nghiệp USB3.0 USB2.0 Htpc Micro MINIPC Máy khách mỏng NUC VGA Ubuntu LINUX Home C Image 4 - Máy tính mini HLY Intel Core i5 4210Y Pentium 4405U i7 i3 Celeron 2955U Máy tính không quạt Windows 10 7 DDR3L Máy tính để bàn HDMI công nghiệp USB3.0 USB2.0 Htpc Micro MINIPC Máy khách mỏng NUC VGA Ubuntu LINUX Home C Image 5 - Máy tính mini HLY Intel Core i5 4210Y Pentium 4405U i7 i3 Celeron 2955U Máy tính không quạt Windows 10 7 DDR3L Máy tính để bàn HDMI công nghiệp USB3.0 USB2.0 Htpc Micro MINIPC Máy khách mỏng NUC VGA Ubuntu LINUX Home C Image 5 - Máy tính mini HLY Intel Core i5 4210Y Pentium 4405U i7 i3 Celeron 2955U Máy tính không quạt Windows 10 7 DDR3L Máy tính để bàn HDMI công nghiệp USB3.0 USB2.0 Htpc Micro MINIPC Máy khách mỏng NUC VGA Ubuntu LINUX Home C

Other Products :

US $163.04