Term of Service | About Us | Get in Touch
Hot Deals & Special Promo
Home » Product » Máy tính mini HLY Intel Core i3 7100U i5 7200U i7 Không quạt Windows 10 7 HDMI 512GB SSD HTPC TV Box Wifi USB Micro Máy tính 4K NUC DDR3L Máy tính để bàn Công nghiệp USB3.0 USB2.0 MINIPC Máy khách mỏng Ubuntu LINUX Hom

Máy tính mini HLY Intel Core i3 7100U i5 7200U i7 Không quạt Windows 10 7 HDMI 512GB SSD HTPC TV Box Wifi USB Micro Máy tính 4K NUC DDR3L Máy tính để bàn Công nghiệp USB3.0 USB2.0 MINIPC Máy khách mỏng Ubuntu LINUX Hom

Máy tính mini HLY Intel Core i3 7100U i5 7200U i7 Không quạt Windows 10 7 HDMI 512GB SSD HTPC TV Box Wifi USB Micro Máy tính 4K NUC DDR3L Máy tính để bàn Công nghiệp USB3.0 USB2.0 MINIPC Máy khách mỏng Ubuntu LINUX Hom

(Rating : 4.9 from 13 Review)

US $ 483.10 US $ 294.69 39% OFF

GET THE LATEST PROMO & PRICE
for this product

Or you can click this button :

PRODUCT DETAIL

Details about product Máy tính mini HLY Intel Core i3 7100U i5 7200U i7 Không quạt Windows 10 7 HDMI 512GB SSD HTPC TV Box Wifi USB Micro Máy tính 4K NUC DDR3L Máy tính để bàn Công nghiệp USB3.0 USB2.0 MINIPC Máy khách mỏng Ubuntu LINUX Hom are here :

Máy tính mini HLY Intel Core i3 7100U i5 7200U i7 Không quạt Windows 10 7 HDMI 512GB SSD HTPC TV Box Wifi USB Micro Máy tính 4K NUC DDR3L Máy tính để bàn Công nghiệp USB3.0 USB2.0 MINIPC Máy khách mỏng Ubuntu LINUX Hom,Mua từ người bán ở Trung Quốc và trên toàn thế giới. Tận hưởng gửi hàng miễn phí, khuyến mãi trong thời gian giới hạn, trả hàng dễ dàng và bảo vệ người mua! Tận hưởng giao hàng miễn phí ✓Free trên toàn thế giới! ✓Giá bán hạn chế


Image gallery :

Image 1 - Máy tính mini HLY Intel Core i3 7100U i5 7200U i7 Không quạt Windows 10 7 HDMI 512GB SSD HTPC TV Box Wifi USB Micro Máy tính 4K NUC DDR3L Máy tính để bàn Công nghiệp USB3.0 USB2.0 MINIPC Máy khách mỏng Ubuntu LINUX Hom Image 2 - Máy tính mini HLY Intel Core i3 7100U i5 7200U i7 Không quạt Windows 10 7 HDMI 512GB SSD HTPC TV Box Wifi USB Micro Máy tính 4K NUC DDR3L Máy tính để bàn Công nghiệp USB3.0 USB2.0 MINIPC Máy khách mỏng Ubuntu LINUX Hom Image 3 - Máy tính mini HLY Intel Core i3 7100U i5 7200U i7 Không quạt Windows 10 7 HDMI 512GB SSD HTPC TV Box Wifi USB Micro Máy tính 4K NUC DDR3L Máy tính để bàn Công nghiệp USB3.0 USB2.0 MINIPC Máy khách mỏng Ubuntu LINUX Hom Image 4 - Máy tính mini HLY Intel Core i3 7100U i5 7200U i7 Không quạt Windows 10 7 HDMI 512GB SSD HTPC TV Box Wifi USB Micro Máy tính 4K NUC DDR3L Máy tính để bàn Công nghiệp USB3.0 USB2.0 MINIPC Máy khách mỏng Ubuntu LINUX Hom Image 5 - Máy tính mini HLY Intel Core i3 7100U i5 7200U i7 Không quạt Windows 10 7 HDMI 512GB SSD HTPC TV Box Wifi USB Micro Máy tính 4K NUC DDR3L Máy tính để bàn Công nghiệp USB3.0 USB2.0 MINIPC Máy khách mỏng Ubuntu LINUX Hom Image 5 - Máy tính mini HLY Intel Core i3 7100U i5 7200U i7 Không quạt Windows 10 7 HDMI 512GB SSD HTPC TV Box Wifi USB Micro Máy tính 4K NUC DDR3L Máy tính để bàn Công nghiệp USB3.0 USB2.0 MINIPC Máy khách mỏng Ubuntu LINUX Hom

Other Products :

US $294.69