Term of Service | About Us | Get in Touch
Hot Deals & Special Promo
Home » Product » 128CH 5W VHF UHF 136 174 MHz & 400 520 MHz 2 Chiều Đài Phát Thanh BF UV5R Chuyên Nghiệp CB Đài Phát Thanh Bộ Đàm Baofeng BFUV5R

128CH 5W VHF UHF 136 174 MHz & 400 520 MHz 2 Chiều Đài Phát Thanh BF UV5R Chuyên Nghiệp CB Đài Phát Thanh Bộ Đàm Baofeng BFUV5R

128CH 5W VHF UHF 136 174 MHz & 400 520 MHz 2 Chiều Đài Phát Thanh BF UV5R Chuyên Nghiệp CB Đài Phát Thanh Bộ Đàm Baofeng BFUV5R

US $ 32.38 US $ 32.38 0% OFF

GET THE LATEST PROMO & PRICE
for this product

Or you can click this button :

PRODUCT DETAIL

Details about product 128CH 5W VHF UHF 136 174 MHz & 400 520 MHz 2 Chiều Đài Phát Thanh BF UV5R Chuyên Nghiệp CB Đài Phát Thanh Bộ Đàm Baofeng BFUV5R are here :

128CH 5W VHF UHF 136 174 MHz & 400 520 MHz 2 Chiều Đài Phát Thanh BF UV5R Chuyên Nghiệp CB Đài Phát Thanh Bộ Đàm Baofeng BFUV5R,Mua từ người bán ở Trung Quốc và trên toàn thế giới. Tận hưởng gửi hàng miễn phí, khuyến mãi trong thời gian giới hạn, trả hàng dễ dàng và bảo vệ người mua! Tận hưởng giao hàng miễn phí ✓Free trên toàn thế giới! ✓Giá bán hạn chế


Image gallery :

Image 1 - 128CH 5W VHF UHF 136 174 MHz & 400 520 MHz 2 Chiều Đài Phát Thanh BF UV5R Chuyên Nghiệp CB Đài Phát Thanh Bộ Đàm Baofeng BFUV5R Image 2 - 128CH 5W VHF UHF 136 174 MHz & 400 520 MHz 2 Chiều Đài Phát Thanh BF UV5R Chuyên Nghiệp CB Đài Phát Thanh Bộ Đàm Baofeng BFUV5R Image 3 - 128CH 5W VHF UHF 136 174 MHz & 400 520 MHz 2 Chiều Đài Phát Thanh BF UV5R Chuyên Nghiệp CB Đài Phát Thanh Bộ Đàm Baofeng BFUV5R Image 4 - 128CH 5W VHF UHF 136 174 MHz & 400 520 MHz 2 Chiều Đài Phát Thanh BF UV5R Chuyên Nghiệp CB Đài Phát Thanh Bộ Đàm Baofeng BFUV5R Image 5 - 128CH 5W VHF UHF 136 174 MHz & 400 520 MHz 2 Chiều Đài Phát Thanh BF UV5R Chuyên Nghiệp CB Đài Phát Thanh Bộ Đàm Baofeng BFUV5R Image 5 - 128CH 5W VHF UHF 136 174 MHz & 400 520 MHz 2 Chiều Đài Phát Thanh BF UV5R Chuyên Nghiệp CB Đài Phát Thanh Bộ Đàm Baofeng BFUV5R

Other Products :

US $32.38