Term of Service | About Us | Get in Touch
Hot Deals & Special Promo
Home » Product » 1.14Inch 135X240 SPI Nối Tiếp TFT Màn Hình Hiển Thị LCD Module ST7789 Ổ IC IPS HD RGB Màn Hình LCD Full quan Điểm 8 Pin 135*240 3.3V SPI Cổng

1.14Inch 135X240 SPI Nối Tiếp TFT Màn Hình Hiển Thị LCD Module ST7789 Ổ IC IPS HD RGB Màn Hình LCD Full quan Điểm 8 Pin 135*240 3.3V SPI Cổng

1.14Inch 135X240 SPI Nối Tiếp TFT Màn Hình Hiển Thị LCD Module ST7789 Ổ IC IPS HD RGB Màn Hình LCD Full quan Điểm 8 Pin 135*240 3.3V SPI Cổng

US $ 2.78 US $ 2.45 11% OFF

GET THE LATEST PROMO & PRICE
for this product

Or you can click this button :

PRODUCT DETAIL

Details about product 1.14Inch 135X240 SPI Nối Tiếp TFT Màn Hình Hiển Thị LCD Module ST7789 Ổ IC IPS HD RGB Màn Hình LCD Full quan Điểm 8 Pin 135*240 3.3V SPI Cổng are here :

1.14Inch 135X240 SPI Nối Tiếp TFT Màn Hình Hiển Thị LCD Module ST7789 Ổ IC IPS HD RGB Màn Hình LCD Full quan Điểm 8 Pin 135*240 3.3V SPI Cổng,Mua từ người bán ở Trung Quốc và trên toàn thế giới. Tận hưởng gửi hàng miễn phí, khuyến mãi trong thời gian giới hạn, trả hàng dễ dàng và bảo vệ người mua! Tận hưởng giao hàng miễn phí ✓Free trên toàn thế giới! ✓Giá bán hạn chế


Image gallery :

Image 1 - 1.14Inch 135X240 SPI Nối Tiếp TFT Màn Hình Hiển Thị LCD Module ST7789 Ổ IC IPS HD RGB Màn Hình LCD Full quan Điểm 8 Pin 135*240 3.3V SPI Cổng Image 2 - 1.14Inch 135X240 SPI Nối Tiếp TFT Màn Hình Hiển Thị LCD Module ST7789 Ổ IC IPS HD RGB Màn Hình LCD Full quan Điểm 8 Pin 135*240 3.3V SPI Cổng Image 3 - 1.14Inch 135X240 SPI Nối Tiếp TFT Màn Hình Hiển Thị LCD Module ST7789 Ổ IC IPS HD RGB Màn Hình LCD Full quan Điểm 8 Pin 135*240 3.3V SPI Cổng Image 4 - 1.14Inch 135X240 SPI Nối Tiếp TFT Màn Hình Hiển Thị LCD Module ST7789 Ổ IC IPS HD RGB Màn Hình LCD Full quan Điểm 8 Pin 135*240 3.3V SPI Cổng Image 5 - 1.14Inch 135X240 SPI Nối Tiếp TFT Màn Hình Hiển Thị LCD Module ST7789 Ổ IC IPS HD RGB Màn Hình LCD Full quan Điểm 8 Pin 135*240 3.3V SPI Cổng Image 5 - 1.14Inch 135X240 SPI Nối Tiếp TFT Màn Hình Hiển Thị LCD Module ST7789 Ổ IC IPS HD RGB Màn Hình LCD Full quan Điểm 8 Pin 135*240 3.3V SPI Cổng

Other Products :

US $2.45