Term of Service | About Us | Get in Touch
Hot Deals & Special Promo
Home » Product » 3.2 inch Màn Hình Nano MMDVM Hotspot NanoPi NEO HAM DIY Kit hỗ trợ P25 DMR cho Raspberry Pi Zero APRS với Thẻ TF QSO

3.2 inch Màn Hình Nano MMDVM Hotspot NanoPi NEO HAM DIY Kit hỗ trợ P25 DMR cho Raspberry Pi Zero APRS với Thẻ TF QSO

3.2 inch Màn Hình Nano MMDVM Hotspot NanoPi NEO HAM DIY Kit hỗ trợ P25 DMR cho Raspberry Pi Zero APRS với Thẻ TF QSO

US $ 149.99 US $ 149.99 0% OFF

GET THE LATEST PROMO & PRICE
for this product

Or you can click this button :

PRODUCT DETAIL

Details about product 3.2 inch Màn Hình Nano MMDVM Hotspot NanoPi NEO HAM DIY Kit hỗ trợ P25 DMR cho Raspberry Pi Zero APRS với Thẻ TF QSO are here :

3.2 inch Màn Hình Nano MMDVM Hotspot NanoPi NEO HAM DIY Kit hỗ trợ P25 DMR cho Raspberry Pi Zero APRS với Thẻ TF QSO,Mua từ người bán ở Trung Quốc và trên toàn thế giới. Tận hưởng gửi hàng miễn phí, khuyến mãi trong thời gian giới hạn, trả hàng dễ dàng và bảo vệ người mua! Tận hưởng giao hàng miễn phí ✓Free trên toàn thế giới! ✓Giá bán hạn chế


Image gallery :

Image 1 - 3.2 inch Màn Hình Nano MMDVM Hotspot NanoPi NEO HAM DIY Kit hỗ trợ P25 DMR cho Raspberry Pi Zero APRS với Thẻ TF QSO Image 2 - 3.2 inch Màn Hình Nano MMDVM Hotspot NanoPi NEO HAM DIY Kit hỗ trợ P25 DMR cho Raspberry Pi Zero APRS với Thẻ TF QSO Image 3 - 3.2 inch Màn Hình Nano MMDVM Hotspot NanoPi NEO HAM DIY Kit hỗ trợ P25 DMR cho Raspberry Pi Zero APRS với Thẻ TF QSO Image 4 - 3.2 inch Màn Hình Nano MMDVM Hotspot NanoPi NEO HAM DIY Kit hỗ trợ P25 DMR cho Raspberry Pi Zero APRS với Thẻ TF QSO Image 5 - 3.2 inch Màn Hình Nano MMDVM Hotspot NanoPi NEO HAM DIY Kit hỗ trợ P25 DMR cho Raspberry Pi Zero APRS với Thẻ TF QSO Image 5 - 3.2 inch Màn Hình Nano MMDVM Hotspot NanoPi NEO HAM DIY Kit hỗ trợ P25 DMR cho Raspberry Pi Zero APRS với Thẻ TF QSO

Other Products :

US $149.99