Term of Service | About Us | Get in Touch
Hot Deals & Special Promo
Home » Product » Không Dây Kép AC Intel 7260 7260HMW 7260AC 2.4G/5Ghz 802.11ac MINI PCI E 2X2 card WiFi Wi Fi + Bluetooth 4.0 Wlan Adapter

Không Dây Kép AC Intel 7260 7260HMW 7260AC 2.4G/5Ghz 802.11ac MINI PCI E 2X2 card WiFi Wi Fi + Bluetooth 4.0 Wlan Adapter

Không Dây Kép AC Intel 7260 7260HMW 7260AC 2.4G/5Ghz 802.11ac MINI PCI E 2X2 card WiFi Wi Fi + Bluetooth 4.0 Wlan Adapter

(Rating : 4.8 from 80 Review)

US $ 27.26 US $ 13.63 50% OFF

GET THE LATEST PROMO & PRICE
for this product

Or you can click this button :

PRODUCT DETAIL

Details about product Không Dây Kép AC Intel 7260 7260HMW 7260AC 2.4G/5Ghz 802.11ac MINI PCI E 2X2 card WiFi Wi Fi + Bluetooth 4.0 Wlan Adapter are here :

Không Dây Kép AC Intel 7260 7260HMW 7260AC 2.4G/5Ghz 802.11ac MINI PCI E 2X2 card WiFi Wi Fi + Bluetooth 4.0 Wlan Adapter,Mua từ người bán ở Trung Quốc và trên toàn thế giới. Tận hưởng gửi hàng miễn phí, khuyến mãi trong thời gian giới hạn, trả hàng dễ dàng và bảo vệ người mua! Tận hưởng giao hàng miễn phí ✓Free trên toàn thế giới! ✓Giá bán hạn chế


Image gallery :

Image 1 - Không Dây Kép AC Intel 7260 7260HMW 7260AC 2.4G/5Ghz 802.11ac MINI PCI E 2X2 card WiFi Wi Fi + Bluetooth 4.0 Wlan Adapter Image 2 - Không Dây Kép AC Intel 7260 7260HMW 7260AC 2.4G/5Ghz 802.11ac MINI PCI E 2X2 card WiFi Wi Fi + Bluetooth 4.0 Wlan Adapter Image 3 - Không Dây Kép AC Intel 7260 7260HMW 7260AC 2.4G/5Ghz 802.11ac MINI PCI E 2X2 card WiFi Wi Fi + Bluetooth 4.0 Wlan Adapter Image 4 - Không Dây Kép AC Intel 7260 7260HMW 7260AC 2.4G/5Ghz 802.11ac MINI PCI E 2X2 card WiFi Wi Fi + Bluetooth 4.0 Wlan Adapter Image 5 - Không Dây Kép AC Intel 7260 7260HMW 7260AC 2.4G/5Ghz 802.11ac MINI PCI E 2X2 card WiFi Wi Fi + Bluetooth 4.0 Wlan Adapter Image 5 - Không Dây Kép AC Intel 7260 7260HMW 7260AC 2.4G/5Ghz 802.11ac MINI PCI E 2X2 card WiFi Wi Fi + Bluetooth 4.0 Wlan Adapter

Other Products :

US $13.63